International Workshop on Dynamical Systems and Applications

CAESAR Yarışması

  Kimlik denetimi, günümüzde internet alışverişi ya da akıllı kart uygulamaları gibi hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. Bu denetimlerin yapılabilmesi  için kriptografik algoritmalar kullanılmaktadır. Yoğun kriptografik çalışmalar (algoritma tasarımları ve analizleri) sonucu standart olarak belirlenen algoritmalar, şifreleme ve kimlik denetimini aynı anda yapamamaktadır. Bu nedenle şifreleme ve kimlik denetimini aynı anda yapan bazı algoritmalar tasarlanmıştır. Fakat, bu algoritmaların analizleri ayrıntılı şekilde yapılamadığı için güvenirlilikleri soru işareti yaratmıştır. Bu soru işaretini yok etmek ve şifreleme ve kimlik denetimini aynı anda yapan algoritmanın standart olarak belirlenmesi amacıyla bir yarışma düzenlenmiştir ve bu yarışmanın adı CAESAR' dır.  

  CAESAR yarışması 2014 yılı ilk aylarında başlamış ve 2017 yılı sonunda bitmesi planmaktadır. Bu yarışmanın daha önce yapılan standart belirleme yarışmalarından farklı bir özelliği: yarışmanın kazanan algoritması,  NIST (National Institute of Standards and Technology) tarafından belirlenmeyip dünyanın önde gelen akademisyenlerinden oluşan yarışma komitesi tarafından belirlenecektir.   

  Yarışmanın adının CAESAR olarak belirlenmesinin nedeni ise baş harflerinin oluşturduğu açılımının  Competition for Authenticated Encryption: Security, Applicability and Robustness (Kimlik Denetimini Sağlayan Şifreleme Yarışması: Güvenlik, Pratikte Uygulanabilirlik ve Sağlamlık) olmasıdır. 

 CAESAR yarışması üç turluk eleme ve final turundan oluşmaktadır. Bu üç turu geçen ve finale kalan algoritmalar, yarışma komitesi tarafından değerlendirilecek ve yarışmayı kazanan algoritma bu komitenin oylarıyla belirlenecektir.

  Tabloda  yarışmaya katılan algoritmalar ve bu algoritmaların hangi türde (blok tabanlı, akan şifre tabanlı, sünger tabanlı, vb.) oldukları verilmektedir. Bazı algoritmaların sağ tarafında çeşitli renkler verilmiştir. Bu renklerden kırmızı, o algoritmanın kırılmış olduğunu; sarı ise algoritmanın atak sürecinde olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu tabloda withdrawn olarak belirtilen algoritmalar, tasarımcıları tarafından yarışmadan çekilmiştir.

  Yarışmanın verilen takvimine göre ikinci tura kalan algoritmalar Temmuz 2015 tarihinde açıklanmıştır ve ikinci tura 29 algoritma kalmıştır. Yarışma üçüncü tura Ağustos 2016'da geçmiştir. Üçüncü tura 17 algoritma kalmıştır. Yarışmanın güncellemeleri buradan takip edebilirsiniz.