International Workshop on Dynamical Systems and Applications

Çalışma Programı

 

Çalışma planımız CAESAR yarışması göz önünde bulundurarak temel bilgilerin öğrenilmesi üzerine kurulmuş olup, yarışmadaki algoritmaların yapısının anlaşılmasına ışık tutacak konuları, çalışılan algoritmaları, bu algoritmalara yapılan güvenlik analiz ve kriptanaliz çalışmalarını içermektedir. 

Çalışma Konularımız:

- 3. Tura kalan tüm algoritmalar

 

- Rastgelelik Testleri

 
- " Cebirsel Kriptoanaliz ve Acorn Algoritmasına Uygulanması " 
 

- AEAD

 

- Mode of Operations

 
CEB
İ
RSEL KR
İ
PTOANAL
İ
Z VE ACORN ALGOR
İ
TMASINA
UYGULANMA
Çalışmalarımız Işığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:
 
- " Improvement on Bit Diffusion Analysis of Pi-Cipher ", Beyza Bozdemir
 
- "
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistical Randomness Testing of Second Round Candidate Algorithms of The CAESAR Competition ", Betül Aşkın Özdemir